پیوندها

شعب کانون ریاضیات کرمان

 

دعوت به همکاری

سایت آموزشی کانون ریاضیات کرمان

تماس باما

کرمان خیابان فیروزه نبش کوچه شماره 8 کانون ریاضیات کرمان شماره تماس:03412521139

رویداد های مهم

آیین نامه های کانون ریاضیات کرمان

 

دانش آموزان واجد شرایط ثبت نام

 

شرایط ثبت نام در ترم اول

 

شرایط ثبت نام درترم های بعد

 

برگشت شهریه

 

آیین نامه انضباطی

 

پوشش دانش آموزان

 

سرویس دانش آموزان

 

حضور غیاب در کلاس